(c) Revy 2019, Svitt i Hittan, Håkan Robertsson

Bli medlem

Hos oss kan du bli medlem om du vill medverka i teaterträning, nyårsrevyer eller sommarteatrar, på eller bakom scenen.

Medlemsavgiften är 87:-, eller 57:- om du är under 26 år. Medlemsavgiften betalas till vårt Bankgiro: 614-0669 eller med Swish till: 123 170 90 13. Glöm inte att ange ditt namn och din mailadress!

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad via vår gruppförsäkring i Folksam. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med föreställning, repetition eller
annan föreningsaktivitet men även under resor till och från sådana aktiviteter.

Alkohol och Drogpolicy

Folkteaterns policy innebär för barn och ungdomar: ingen alkohol får förtäras av person under 18 år, rökning eller snusning får ej förekomma, narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Folkteaterns policy innebär för medlemmar över 18 år: under repetitioner och föreställningar får alkohol ej förekomma. Vid fester får alkohol intagas i måttliga mängder av myndig person. Egen alkohol får ej medhavas i föreningens lokaler. Langning får ej ske. Narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Folkteaterns policy innebär att: styrelsen ska tillse att samtliga medlemmar är informerade om föreningens drogpolicy. Styrelsen ska vara uppdaterad på policyns innehåll. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.

Åtgärder om drogpolicyn inte efterlevs

Åtgärd om barn eller ungdom felar: påtala och informera om policyn, rikta en tillsägelse till den felande samt informera berörd förälder. Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.
Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.

Åtgärd om vuxen felar: påtala och informera om policyn samt rikta en tillsägelse till berörd person. Vid upprepning kan avstängning bli aktuell. Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.

Åtgärder för att sprida vår drogpolicy till våra medlemmar och andra: information på vår hemsida, information vid barn och ungdomsaktiviteter.
Policyn anslås på teatern.

Kontakt

Sociala media

Ronneby Folkteater

OrgNr: 802451-3544
Bank: Swedbank
Bankgiro: 614-0669
Swish: 123 170 90 13
EU VAT-nr: SE802451354401